Cena egzaminu na prawo jazdy

Cena egzaminu na prawo jazdy nie uległa zmianie od ostatniego rozporządzenia, wydanego 19 stycznia w 2013 roku. Jeśli zdajemy w Opolu, opłatę uiszczamy na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu – Bank Zachodni WBK S.A.  nr 06 1500 1575 1215 7001 3703 0000. W  tytule przelewu podajemy następujące informacje: imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu, jej nr PESEL oraz kategorię egzaminu.

Cena egzaminu według kategorii

Cena egzaminu na prawo jazdy, prawo jazdy opole

Podstawy Prawne:

Rozporządzenie  MTBiGM z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. 2014 poz. 974).

Zapoznaj się z naszą ofertą tutaj.