Warsztaty dla instruktorów

 

Prowadzimy szkolenia w zakresie corocznych Warsztatów dla Instruktorów Nauki Jazdy przez CAŁY ROK.

 

Co roku do 07 stycznia każdy instruktor jest zobowiązany do przedstawienia staroście lub w wydziale komunikacji dokumentu poświadczającego odbycie takiego warsztatu aby nie został skreślony z Ewidencji Instruktorów.

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole

Warsztaty stacjonarne dla instruktorów

Organizowane:

28-29.10.2023
18-19.11.2023
od godz. 9:00

cena 300,-
Program warsztatów:

Zajęcia teoretyczne

 

1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
a) Psychologia – 1 h
b) Metodyka nauczania – 1 h
c) Prawo o ruchu drogowym – 1 h
d) Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 h
e) Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 h
f) Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 h

 

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 h
3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 h

 

Zajęcia praktyczne

 

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 h
2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktorów prowadzących warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – 1 h
3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 h

 

Zapisy pod nr telefonu – 509950039 lub 504024702
Istnieje możliwość zrealizowania takich warsztatów w twojej miejscowości!

Zapisz się
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole