Szkolenia okresowe
kierowców:

 

Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu
e-learningowego lub w formie cyklu zajęć stacjonarnych, obejmujących
TYLKO 35 godzin zajęć teoretycznych.

 

Zajęcia realizowane są w przeciągu minimum 5 dni
(maksymalnie 7 godzin w ciągu dnia).

 

Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 lat.

Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole

Szkolenia
okresowe

Termin:

indywidualnie

450,-

Szkolenia okresowe kierowców

Wymagania:
 • Osoby posiadające wcześniej wydane Świadectwo szkolenia okresowego z przed 5 lat, przystępując do zajęć w celu przedłużenia uprawnień badania lekarskie i psychologiczne dostarczają na sam koniec kursu.
 • Badania lekarskie
 • Badania w poradni psychologicznej

Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opoleWymagane dokumenty zobacz więcej

  • dowód osobisty lub paszport
  • badania lekarskie
  • badania psychologiczne

Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opoleDokumenty do pobrania zobacz więcej

   

Zapisz się
Opis
kursu:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowców wykonujących zarobkowy przewóz drogowy, którzy:
a) zamierzają powrócić do zawodu kierowcy lub zamierzają podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy oraz posiadają:
– prawo jazdy kat. D wydane przed dniem 10.09.2008 r. (przewóz osób)
– prawo jazdy kat. C wydane przed dniem 10.09.2009 r. (przewóz rzeczy)
b) wykonują zarobkowy przewóz drogowy osób / rzeczy i mają stosowne uprawnienia.

 

Osoby, które uzyskały kat. D po 10.09.2008 r. lub kat. C po 10.09.2009 r. przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy w zakresie powyższych kategorii obowiązane są ukończyć Kwalifikacje wstępną przyspieszoną.

 

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:
posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego – przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podstawa prawna szkoleń okresowych
Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:
a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY CO NAJMNIEJ 2 MIESIĄCE WCZEŚNIEJ ZAPLANOWAĆ SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU OKRESOWYM, MAJĄC NA UWADZE CZAS TRWANIA TAKIEGO SZKOLENIA I WSZYSTKICH FORMALNOŚCI Z NIM ZWIĄZANYCH ORAZ CZAS, W JAKIM URZĄD WYDA NOWE PRAWO JAZDY DO PRZEDŁUŻENIA UPRAWNIEŃ.

Szkolenia dla kierowców spoza Unii Europejskiej

Serdecznie zapraszamy na szkolenia okresowe w języku ukraińskim.

 

Kursy kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowe są obecnie obowiązkowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każdy kierowca pracujący w polskiej firmie powinien posiadać świadectwo kwalifikacji do kierowania pojazdem kończąc jeden z powyższych kursów zawodowych. Dotyczy to również obcokrajowców spoza Unii zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców.

Zasady nabywania uprawnień do przewozu rzeczy dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej nie różnią się od tych stawianych Polakom. Kierowcy, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) przed 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) przed 10 września 2009 r. powinni przejść tylko szkolenie okresowe.

 

W naszej szkole:
Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej w języku rosyjskim.
Każde ze szkoleń uruchamiane jest indywidualnie w dowolnym, dogodnym dla Państwa terminie.
Nie jest wymagane polskie prawo jazdy.

Po zakończonym szkoleniu możecie skorzystać z wizyt u naszych Lekarzy i Poradni Psychologicznych.

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole

“Podręcznik szkolenie okresowe. Złota edycja”

Podręcznik Szkolenie Okresowa Złota Edycja to zawsze obowiązujące przepisy!

 

Zalety:
• pełny wykaz i omówienie dokumentów wymaganych podczas kontroli drogowej
• osobny dział dotyczący norm czasu pracy kierowców, zawierający opisane w sposób szczegółowy normy czasu jazdy, wymaganych odpoczynków i przerw
• stan prawny: 2017/2018

 

+ Bonusy
• wkładka do wyrwania – “Czasy pracy kierowcy”
• słowniczek dla kierowców wykonujących przewozy na trasach międzynarodowych

Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole

Samochody takie
jak na egzaminie

 

Identyczne jak w WORD
Renault Clio IV
Więcej

Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole

E-learning
dla zapracowanych

 

Możliwość odbywania zajęć
teoretycznych w systemie on-line
Więcej

Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole
Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole
Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole
Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole
Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole
Szkolenia okresowe kierowców, prawo jazdy opole