Dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

w dniach  06-07 lutego 2024 r. odbędzie się nabór „Wniosków o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”.

KFS adresowany jest zarówno do pracowników, jak i do pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. O dofinansowanie kosztów mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, tj. każda jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

 

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS;
  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne;
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

 

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Całość dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

https://opole.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci//-/asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/22577928-nabor-wnioskow-z-limitu-krajowego-funduszu-szkoleniowego

 

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ:

 

Centrum Szkolenia Kierowców D-H ma najlepszą jakość szkoleń zawodowych na rynku opolskim.

 

 

  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń zarówno transportowych, jak i zawodowych oraz e-learningowych
  • Oferujemy pomoc na każdym etapie w uzyskaniu dofinansowania
  • U nas możesz zgłosić dowolną liczbę pracowników na różne szkolenia
  • Dla każdego przygotowujemy indywidualną ofertę KURSÓW z elastycznymi godzinami szkolenia dostosowaną dla osób pracujących
  • Posiadamy dużą flotę pojazdów, która umożliwia ekspresową realizację szkoleń!!

 

 

tel. 512 085 066 – Marta Kowalczyk, Specjalista do spraw Szkoleń
tel. 509 950 039 – Milena Harynek, Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców