fbpx

Kategoria C, C + E uprawnia
do prowadzenia:

 

– pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t z przyczepą lub naczepą

Kursy prawa jazdy z dofinansowaniem 80%!

Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole

Kategoria C + E

Samochody > 3,5t

+ przyczepa

2200,-

Kurs na kategorię C, C + E z automatyczną skrzynią biegów

Wymagania:
  • Warunkiem przystąpienia do kat. C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B oraz wiek 21 LAT.
  • Warunkiem przystąpienia do kat. C +E jest posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opoleWymagane dokumenty zobacz więcej

    • dowód osobisty
    • badania lekarskie
    • PKK (elektroniczny Profil Kandydata na Kierowcę – generowany przez właściwe Starostwa Powiatowe)

Zapisz się na kurs!
Opis
kursu:

W Naszej Szkole D-H masz możliwość  nauki i zdania egzaminu Państwowego na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów w zakresie kursów prawa jazdy kat. C, C+E, D !!

 

Ucz się i zdaj na tym samym pojeździe !! Bez ograniczenia kodu -78 

Nasze pojazdy podstawiamy na Egzamin do WORD Opole

Zdaj za pierwszym !!

 

ZGODNIE Z ZAPISAMI Rozporządzenia w sprawie egzaminowania w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, D na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów – nie wpisuje się ograniczenia tzw. Kodu 78

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Z dn. 28 czerwca 2019 r.

W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 

Rozdział 6

Wynik egzaminu

 § 30. 1. Wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 1) egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery lub cyfry: 

a) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny, 

b) „N” – jeżeli wynik jest negatywny, 

c) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu, 

d) „78” – jeżeli egzamin był przeprowadzony pojazdem z automatyczną skrzynią biegów – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C+E, C1+E, D1, D, D1+E, D+E – dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B bez ograniczenia do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów;

Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole

Samochody takie
jak na egzaminie

 

Identyczne jak w WORD
Renault Clio IV
Więcej

Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole

E-learning
dla zapracowanych

 

Możliwość odbywania zajęć
teoretycznych w systemie on-line
Więcej

Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole
Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole
Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole
Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole
Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole
Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole
Kategoria C, CE z automatyczną skrzynią biegów, prawo jazdy opole