Kursy
ADR + CYSTERNY

 

Kursy dla kierowców  w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).  Organizowane w naszej szkole kursy ADR pozwalają zawodowym kierowcom zdobyć uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Celem szkolenia ADR jest zapoznanie kierowców z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi oraz standardami bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych.

Kurs ADR, prawo jazdy opole

Kursy ADR + CYSTERNY

Terminy:
27.06-02.07.2024
kurs popołudniowy + egzamin Państwowy

950-, 750,-

500,-

Kursy ADR + CYSTERNY

Wymagania:

Kurs ADR, prawo jazdy opoleWymagane dokumenty zobacz więcej

    • dowód osobisty lub paszport
    • badania lekarskie
    • badania psychologiczne

Kurs ADR, prawo jazdy opoleDokumenty do pobrania zobacz więcej

     

Zapisz się
Opis
kursu:

Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).
Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają zatem aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zachowaniu i poszanowaniu norm w nich zawartych.
Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca. Musi on posiadać wiedzę ściśle ukierunkowaną na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.
„Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.

 

Kursy kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dzielą się na:
Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 18 godzin lekcyjnych;
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 13 godzin lekcyjnych;

 

PROMOCJA : DWA SZKOLENIA W CENIE 950 zł

 

3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
(przedmioty i materiały wybuchowe) – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

 

Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:
1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 512085066 – Marta Kowalczyk

Każdy uczestnik kursu otrzymuje:
Kurs ADR, prawo jazdy opole

PODRĘCZNIK „KURS ADR 2017-2019”

Zawsze obowiązujące przepisy dla kierowców, nadawców, spedytorów i doradców DGSA

 

  •  odpowiada zakresem tematycznym wymaganiom Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na kursach dla kierowców przewożących towary niebezpieczne
  • stan prawny: zawarte przepisy uwzględniają najnowszą wersję umowy ADR na 2017/2019

 

Podręcznik kurs ADR 2017-2019 to wiedza podstawowa i specjalistyczna

 

• zawiera materiał na szkolenie podstawowe oraz szkolenia specjalistyczne z przewozu w cysternach materiałów wybuchowych i materiałów promieniotwórczych

• opisy dostępnych sposobów przewozu

• zestaw pytań kontrolnych i obowiązkowe instrukcje dla kierowców

Kurs ADR, prawo jazdy opole

Samochody takie
jak na egzaminie

 

Identyczne jak w WORD
Renault Clio IV
Więcej

Kurs ADR, prawo jazdy opole

E-learning
dla zapracowanych

 

Możliwość odbywania zajęć
teoretycznych w systemie on-line
Więcej

Kurs ADR, prawo jazdy opole
Kurs ADR, prawo jazdy opole
Kurs ADR, prawo jazdy opole
Kurs ADR, prawo jazdy opole
Kurs ADR, prawo jazdy opole
Kurs ADR, prawo jazdy opole