Zostań Instruktorem
Nauki Jazdy z D-H

 

Dla każdego, kto chce zostać Instruktorem Nauki Jazdy posiadamy niezwykle ciekawą ofertę! Wystarczy, że przyjdziesz na nasz kurs na instruktora nauki jazdy, odbędziesz całe szkolenie i oczywiście zdasz go z bardzo wysokim wynikiem.

 

Dla najlepszych mamy przygotowane miejsca pracy!

Zostań instruktorem, prawo jazdy opole

Kursy na instruktora

Najbliższy termin:

16.09.2023 sobota 9:00

od 3000,-

Kolejny termin kursu stacjonarnego:

Wrzesień

od 3000,-

Jakie są warunki przystąpienia
do kursu na instruktora nauki jazdy?

Instruktorem może zostać Osoba która:
   1. Posiada prawo jazdy:

    1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
    2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
    3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
   2. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

   3. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

   4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

    1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
    2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
    3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
    4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
    5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
    6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
   5. Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu

   6. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę

   7. Jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 

Uwaga !!!

Zgodnie z nowym zapisem Dziennika Ustaw art. 33 do § 1 dopisano – „pkt. 1a.” –

[Wymagania wobec Instruktorów Jazdy] – Mocodawca daje możliwość szybszego przystąpienia do szkolenia uzupełniającego dla Instruktorów nauki jazdy kat. C, C+E, D – dla osób z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowcy pojazdu !!!

 

 

Wymóg szybszej realizacji , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. Kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
 2. Kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

Pamiętaj także, że pkt. 1 art. 33 § 1– został uchylony – Nie musisz posiadać wykształcenia min. średniego !!!

Zapisz się
Opis
kursu:

W naszym Ośrodku szkoleniowym możesz zdobyć uprawnienia instruktora nauki jazdy na kategorie: A, B, B+E, C, C+E, D.

 

Gwarantujemy:

– wysoki poziom merytoryczny.
– dużą bazę materiałów dydaktycznych.
– profesjonalną kadrę wykładowców i prowadzących.

 

ZAPRASZAMY od godz 8:00 do siedziby naszej FIRMY
Zapisy i informacje pod nr Tel. 509 950 039

 

Dla najlepszych absolwentów – oferty pracy

 

W cenę kursu wliczone są Warunki Specjalne tj. tzw. Płyta Poślizgowa (2 godz. zajęć teoretycznych i 5 godz. zajęć praktycznych )

Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole