Zostań Instruktorem
Nauki Jazdy z D-H

 

Dla każdego, kto chce zostać Instruktorem Nauki Jazdy posiadamy niezwykle ciekawą ofertę! Wystarczy, że przyjdziesz na nasz kurs na instruktora nauki jazdy, odbędziesz całe szkolenie i oczywiście zdasz go z bardzo wysokim wynikiem.

 

Dla najlepszych mamy przygotowane miejsca pracy!

Zostań instruktorem, prawo jazdy opole

Kursy na instruktora

Najbliższy termin:

06.04.2024 i 20.04.2024 sobota 9:00

od 3000,-

Kolejny termin kursu stacjonarnego:

Marzec

od 3000,-

Jakie są warunki przystąpienia
do kursu na instruktora nauki jazdy?

Instruktorem może zostać Osoba która:
   1. Posiada prawo jazdy:

    1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
    2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
    3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
   2. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

   3. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

   4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

    1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
    2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
    3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
    4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
    5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
    6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
   5. Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu

   6. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę

   7. Jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 

Uwaga !!!

Zgodnie z nowym zapisem Dziennika Ustaw art. 33 do § 1 dopisano – „pkt. 1a.” –

[Wymagania wobec Instruktorów Jazdy] – Mocodawca daje możliwość szybszego przystąpienia do szkolenia uzupełniającego dla Instruktorów nauki jazdy kat. C, C+E, D – dla osób z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowcy pojazdu !!!

 

 

Wymóg szybszej realizacji , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. Kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
 2. Kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

Pamiętaj także, że pkt. 1 art. 33 § 1– został uchylony – Nie musisz posiadać wykształcenia min. średniego !!!

Zapisz się
Opis
kursu:

W naszym Ośrodku szkoleniowym możesz zdobyć uprawnienia instruktora nauki jazdy na kategorie: A, B, B+E, C, C+E, D.

 

Gwarantujemy:

– wysoki poziom merytoryczny.
– dużą bazę materiałów dydaktycznych.
– profesjonalną kadrę wykładowców i prowadzących.

 

ZAPRASZAMY od godz 8:00 do siedziby naszej FIRMY
Zapisy i informacje pod nr Tel. 509 950 039

 

Dla najlepszych absolwentów – oferty pracy

 

W cenę kursu wliczone są Warunki Specjalne tj. tzw. Płyta Poślizgowa (2 godz. zajęć teoretycznych i 5 godz. zajęć praktycznych )

Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole
Zostań instruktorem, prawo jazdy opole