Kategoria D uprawnia
do prowadzenia:

 

– autobus
– ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny
– wyżej wymienione pojazdy z przyczepą lekką
– pojazdy określone dla kat. AM

Kategoria D, prawo jazdy opole

Kurs na kategorię D

Wymagania:

Warunkiem przystąpienia do kursu kat. D jest wiek kursanta – 24 lata. Wyjątek: 21 lat dla osoby posiadającej kwalifikację wstępną przyspieszoną.
Kursant musi posiadać prawo jazdy kat B lub C.

Kategoria D, prawo jazdy opoleWymagane dokumenty zobacz więcej

  • dowód osobisty
  • badania lekarskie
  • PKK (elektroniczny Profil Kandydata na Kierowcę – generowany przez właściwe Starostwa Powiatowe)

Zapisz się
Opis
kursu:

Szkolenie dla osób posiadających prawo jazdy kat. B obejmuje:

 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • 60 godz. zajęć praktycznych

Szkolenie dla osób posiadających prawo jazdy kat. C obejmuje:

 • 20 godz. zajęć teoretycznych
 • 40 godz. zajęć praktycznych

Prowadzimy kursy w trybie:

 • weekendowym
 • e-learningowym

Zakres szkolenia:

 

Kurs prawa jazdy kat. D to 20 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursantowi przypomniane zostaną zasady ruchu drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz podkreślona zostanie odpowiedzialność i obowiązki kierowcy wobec przewożonych osób.

 

Po zajęciach teoretycznych lub egzaminie teoretycznym w WORD kurant rozpoczyna zajęcia praktyczne ( kat. D po B: 60 godzin, Kat. D po C: 40 godzin). Zajęcia praktyczne odbywają się na naszym pełnowymiarowym placu manewrowym oraz w warunkach drogowych, a harmonogram ustalany jest indywidualnie z kursantem.

 

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, po którym zostaje wydane zaświadczenie o ukończonym kursie.

W Naszej Szkole D-H masz możliwość  nauki i zdania egzaminu Państwowego na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów w zakresie kursów prawa jazdy kat. D !!

 

Ucz się i zdaj na tym samym pojeździe !! Bez ograniczenia kodu -78 

 

Nasz pojazd podstawiamy na Egzamin do WORD Opole

Zdaj za pierwszym !!

 

ZGODNIE Z ZAPISAMI Rozporządzenia w sprawie egzaminowania w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, D na pojeździe z automatyczną skrzynią biegów – nie wpisuje się ograniczenia tzw. Kodu 78

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Z dn. 28 czerwca 2019 r.

W SPRAWIE EGZAMINOWANIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 

Rozdział 6

Wynik egzaminu

 § 30. 1. Wyniki poszczególnych części egzaminu państwowego oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia:

 1) egzaminator wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery lub cyfry: 

a) „P” – jeżeli wynik jest pozytywny, 

b) „N” – jeżeli wynik jest negatywny, 

c) „X” – jeżeli osoba nie przystąpiła do egzaminu, 

d) „78” – jeżeli egzamin był przeprowadzony pojazdem z automatyczną skrzynią biegów – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C, C+E, C1+E, D1, D, D1+E, D+E – dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B bez ograniczenia do kierowania pojazdem z automatyczną skrzynią biegów;

Cennik

Kursy: Cena szkolenia* Godziny dodatkowe*
KATEGORIA D – automat (po kat.C) 6000 zł 200 zł
KATEGORIA D – automat (po kat.B) 8500 zł 200 zł

* Ceny szkoleń obowiązują od: 1.08.2024
* Promocje obowiązują do 31.07.2024
* Ceny szkoleń są cenami brutto.
* Ceny szkoleń dotyczą wniesienia całości kwoty jednorazowo przed rozpoczęciem kursu.

Kategoria D, prawo jazdy opole

Zdaj egzamin
na aucie,
którym
się uczyłeś!

Najlepsze auta tylko u NAS!

 

Więcej

Kategoria D, prawo jazdy opole

E-learning
dla zapracowanych

 

Możliwość odbywania zajęć
teoretycznych w systemie on-line
Więcej

Kategoria D, prawo jazdy opole
Kategoria D, prawo jazdy opole
Kategoria D, prawo jazdy opole
Kategoria D, prawo jazdy opole
Kategoria D, prawo jazdy opole
Kategoria D, prawo jazdy opole