Akredytacja kuratorium oświaty

Nasz Ośrodek od 2011 roku posiada AKREDYTACJĘ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY, co oznacza, że spełnia wymagane normy jakości, a długoterminowo wpływa to na wzrost prestiżu i zaufania do placówki. Akredytacja pośrednio wpływa na:

  • poprawę jakości nauczania,
  • wzbogacenie oferty szkoleniowej,
  • większe możliwości kursantów,
  • podnoszenie kwalifikacji przez instruktorów.