Warsztaty
dla instruktorów:

 

Prowadzimy szkolenia w zakresie corocznych Warsztatów dla Instruktorów Nauki Jazdy przez cały rok.

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole

Warsztaty
dla instruktorów

Wybierz samochód
na Swój

egzamin państwowy

1599,-

Warsztaty dla instruktorów

Wymagania:

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opoleWymagane dokumenty zobacz więcej

    • dowód osobisty
    • badania lekarskie

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opoleDokumenty do pobrania zobacz więcej

    • dowód osobisty
    • badania lekarskie

Zapisz się
Opis
kursu:

Co roku do 7 stycznia. Każdy instruktor jest zobowiązany do przedstawienia staroście lub w wydziale komunikacji dokumentu poświadczającego odbycie takiego warsztatu, aby nie został skreślony z Ewidencji Instruktorów.

 

Zapisy na kurs pod nr telefonu – 509950039 lub 504024702
Istnieje możliwość zrealizowania takich warsztatów w twojej miejscowości!

 

Program warsztatów:
Zajęcia teoretyczne:
1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
a) Psychologia – 1 h.
b) Metodyka nauczania – 1 h.
c) Prawo o ruchu drogowym – 1 h.
d) Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 h.
e) Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 h.
f) Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 h.
2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 h.
3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 h.

Zajęcia praktyczne:
1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 h.
2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktorów prowadzących warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – 1 h.
3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 h.

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole

Tylko nowe
samochody

 

Identyczne jak w WORD
Renault Clio IV
Więcej

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole

E-learning
dla zapracowanych

 

Możliwość odbywania zajęć
teoretycznych w systemie on-line
Więcej

Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole
Warsztaty dla instruktorów, prawo jazdy opole