Zmiany w dowodach rejestracyjnych 2018

Zmiany w dowodach rejestracyjnych 2018, prawo jazdy opole

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wysłało do konsultacji rozporządzenie w sprawie zmiany przepisów dotyczących wymiany dowodu rejestracyjnego. Jako eksperci do spraw nauki jazdy przypominamy, że obecnie należy wymienić dokument rejestracyjny pojazdu w przypadku, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające przejście badania technicznego.

Nowe porządki

Zgodnie z nowymi ustaleniami, od 1 stycznia 2018 kierowcy nie będą już zmuszani do wymianu dowodów rejestracyjnych. Ten PRL-owy relikt nie występuje w żadnych z zachodnich krajów, gdzie występują elektroniczne bazy danych potwierdzające zdatność naszego pojazdu do poruszania się po drodze. Według proponowanych zmian od nowego roku wystarczyć nam będzie dokument potwierdzający wykonanie przeglądu, wydany przez diagnostę w stacji kontroli pojazdów.

Z kwitkiem podczas kontroli

Absurdem jest posiadanie w dowodzie pieczątek potwierdzających datę przeglądu. To tak, jakby wbijano potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia OC. W obu przypadkach, ma wystarczyć okazanie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz odpowiedniego stanu technicznego auta. Rodzi to co prawda konieczność wożenia ze sobą dodatkowego świstku papieru, ale eliminuje uciążliwą konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego, a to generuje dodatkowe koszta w wysokości 80 zł.

Dodatkowe ułatwienia

Nowy projekt MIiB przewiduje też kilka innych zmian, ułatwiających rejestrację samochodu. W tym między innymi:

  • uproszczenie obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego, polegające na zmniejszeniu zakresu tłumaczenia tego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego,
  • nowe wzory tablic rejestracyjnych samochodowych dwurzędowych, zmniejszonych dla pojazdów o mniejszych wymiarach miejsca przeznaczonego do ich umieszczenia (sprowadzanych np. z rynku amerykańskiego i azjatyckiego),
  • nowe pojemności rejestracyjne dla motocykli i motorowerów dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym,
  • obowiązek stosowania na produkowanych tablicach rejestracyjnych tylko czcionki zwężonej, w celu ujednolicenia i uproszczenia procesu produkcji i badań tych tablic oraz poprawy estetyki tablic rejestracyjnych,
  • rezygnację z oświadczeń właścicieli pojazdów pod rygorem odpowiedzialności karnej – posiadacz pojazdu będzie składał oświadczenie (bez rygoru odpowiedzialności karnej), stosownie do danego przypadku, np. o utracie dowodu rejestracyjnego, utracie lub uszkodzeniu nalepki kontrolnej, kradzieży albo zgubieniu tablic rejestracyjnych,
  • uproszczenie dla wnioskujących o wydanie trzeciej tablicy dla bagażnika rowerowego,
  • uproszczenie w procedurze wyrejestrowania z urzędu pojazdu przekazanego do stacji demontażu.

Projekt rozporządzenia nie przewiduje za to zmiany wzoru dowodu rejestracyjnego, ani też obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych i czarnych tablic. Jak dowiedzieliśmy się w MiIB, kwestia dotycząca rozwiązania problemu braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym na wpisy z przeprowadzonych badań technicznych jest przedmiotem prac w ramach dostosowywania prawa do unijnej dyrektywy 2014/45/UE.

Można powiedzieć, że najnowszy pomysł ministerstwa jest swego rodzaju drogą na skróty, ale skróty, które pomogą kierowcom po kursie prawa jazdy zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na niepotrzebnej wymianie dowodów rejestracyjnych. Warto też wyciągnąć wnioski z faktu, że w tymczasowych dowodach rejestracyjnych brakuje miejsc na pieczątki w ogóle.