Dozwolone od lat 14 – prawo jazdy kategorii AM

Dozwolone od lat 14 - prawo jazdy kategorii AM, prawo jazdy opoleZastąpiło kartę motorowerową i wymaga ukończenia 14 lat – prawo jazdy kategorii AM. Jego uzyskanie jest bardziej skomplikowane, aniżeli wspomnianej motorowerowej karty, ale jednocześnie daje dodatkowe uprawnienia.

Zmiana przepisów

Pięć lat temu, w styczniu 2013 roku przepisy ustawy o kierujących pojazdami wprowadziły nową kategorię prawa jazdy – AM, które zastąpiło dotychczasową kartę motorowerową. Nowe prawo jazdy uprawnia do kierowania nie tylko motorowerami, ale także lekkimi czterokołowcami – pojazdami, których masa własna nie przekracza 350 kg. Konstrukcje obu rodzajów mogą pozwalać na jazdę z prędkością nie przekraczającą 45 km/h.

Dwa, trzy i cztery koła

Kategoria AM to uprawnienie do jazdy umożliwiające kierowanie określonymi typami dwu-, trzy- i czterokołowców, m.in. popularnymi motorowerami i skuterami, ale także quadami i mikroautami.

Popularne jednoślady

W prawie o ruchu drogowym pojawia się definicja motoroweru jako pojazdu dwu- lub trzykołowego, o pojemności silnika spalinowego nieprzekraczającej 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego – o mocy nie większej niż 4 kW, konstrukcja pojazdu powinna przy tym ograniczać prędkość jazdy do 45 km/h.

W prawie brak jest pojęcia skutera, który w zależności od parametrów może być zaliczony do motorowerów lub motocykli. Jego konstrukcja różni się od typowego motoroweru – to obudowany jednoślad, który prowadzi się, siedząc wygodnie na kanapie, ze stopami ułożonymi na podestach. Skutery są bardzo popularne w miastach – są lekkie, zwinne i dobrze sprawdzają się w ruchu ulicznym. Ze względu na swoją budowę i gabaryty nie są jednak odpowiednie do ruchu w terenie – tam lepiej poradzi sobie typowy motorower.

Lekkie czterokołowce

Prawo jazdy kategorii AM umożliwia także prowadzenie lekkich czterokołowców. Według definicji prawnej są to pojazdy, których masa własna nie może przekraczać 350 kg, a konstrukcja ogranicza rozwijaną prędkość do 45 km/h. Do tej kategorii można zaliczyć niektóre quady oraz mikrosamochody.

Quady są pojazdami przeznaczonymi przede wszystkim do rekreacji i sportu, umożliwiające poruszanie się po nieutwardzanych drogach i bezdrożach. Nie posiadają kabiny, a prowadzone są za pomocą motocyklowej kierownicy.

Mikrosamochody to małe, dwuosobowe auta, których moc nie może przekraczać 4 kW (co odpowiada 5,4 KM) w przypadku silnika elektrycznego i diesla oraz pojemności 50 cm3 w przypadku silnika spalinowego. Powinny one spełniać wymogi homologacji L6e.

Mikroauta nie stały się popularne głównie ze względu na swoją cenę, która osiąga poziom aut „pełnowymiarowych”. Pocieszeniem może być jedynie to, iż ze względu na niskie spalanie są tańsze w eksploatacji. Oferowane są zazwyczaj przez producentów specjalizujących się w tego typu konstrukcjach, w większości są to firmy francuskie i włoskie.

Zasady uzyskiwania uprawnień

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM wymagane jest ukończenie 14 lat, przy czym obowiązkowe szkolenie można rozpocząć na 3 miesiące przed datą osiągnięcia minimalnego wieku. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest posiadanie zgody rodziców lub opiekunów. Do uzyskania uprawnień wymagany jest oczywiście odpowiedni stan zdrowia.

Kursy i egzaminy

Kurs obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną – na placu manewrowym, w ruchu ulicznym i poza obszarem zabudowanym, a kończy się egzaminem wewnętrznym. W różnych szkołach kursy trwają różną ilość godzin, przy czym minimalny czas wymagany przepisami to 10 godzin: 5 poświęconych teorii i 5 szkoleniu praktycznemu.

Uzyskanie prawa jazdy wymaga zdania teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego w specjalnych ośrodkach egzaminowania.

Kategoria AM, mimo iż rozszerza zakres uprawnień na czterokołowce, nadal służy głównie uzyskaniu możliwości kierowania motorowerami. Choć może się wydawać, iż ustawodawca skomplikował nastolatkom nabycie uprawnień, warto sobie uświadomić, iż warunki poruszania się po drogach są obecnie zdecydowanie trudniejsze – wymagają w związku z tym gruntownego przygotowania i wyższych umiejętności.