Gwarancja jakości

Program gwarancji wykonywania usług na najwyższym poziomie

Dbamy, aby każdy Klient był zadowolony, dlatego stworzyliśmy program gwarancji wykonania usług na najwyższym poziomie.

Przedstawiamy kilka zasad udziału naszych Klientów w programie:

  1. W przypadku braku pełnej satysfakcji z poziomu realizacji usługi szkoleniowej Uczestnik ma prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia i żądania wykonania gwarancji w formie uzupełniającego kursu lub konsultacji a nawet zwrotu pieniędzy.
  2. Informacja z uwagami dotyczącymi niezadowalającego wykonania usługi powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu niezadowolenia, najpóźniej w dniu egzaminu wewnętrznego. Informacja powinna zawierać konkretne zastrzeżenia co do realizacji usługi poparte dowodami i opinią uczestnika/uczestników szkolenia oraz szczegółowy opis sytuacji, która doprowadziła do negatywnej oceny usługi.
  3. Pracownik D-H, po weryfikacji przekazanych informacji (weryfikacja danych Uczestnika, ankiety, opinii prowadzącego i innych uczestników szkoleń) zobowiązuję się do rozpatrzenia wniosku i po wystawieniu opinii do zrealizowania gwarancji poprzez uzupełnienie szkolenia dla Uczestnika lub zapewni bezpłatny udział w dodatkowych konsultacjach z danego tematu, a nawet zwróci wpłaconą kwotę.
  4. Uzupełniające szkolenie lub konsultacje zostaną wykonane w terminie zgodnym z harmonogramem zajęć lub w oddzielnym wspólnie ustalonym terminie. Do Państwa dyspozycji zostanie wyznaczony koordynator kursu, do którego należy zgłaszać wszelkiego rodzaju zażalenia, uwagi lub sugestie już w czasie trwania szkolenia.

KOORDYNATOR ds. SZKOLEŃ

Obecnie w siedzibie Szkoły Nauki Jazdy D-H za koordynację szkoleń odpowiedzialne są 2 osoby. Każda z nich posiada odpowiednie kwalifikacje i może w każdej chwili być wyznaczona do koordynowania szkoleń dla klientów Naszej firmy. Koordynator wyznacza instruktorów do prowadzenia szkoleń układa harmonogramy kursów – ustala terminy kursów. Przygotowuje statystyki i protokoły z przeprowadzonych szkoleń. Czuwa nad odpowiednim przygotowaniem i realizacją szkoleń. Jest osobą kontaktową i dbającą o realizację szkoleń na odpowiednio wysokim poziomie. Analizuje ankiety wypełniane przez słuchaczy po szkoleniach. Każdy z uczestników kursów może zwrócić się do koordynatora podczas szkolenia z sugestiami lub uwagami dotyczącymi organizacji szkolenia, programu kursu lub innymi sprawami wymagającymi interwencji. Adres do korespondencji mailowej: d-h@prawojazdy.com.pl tel: 509 445 609 Gwarantujemy uczestnikom naszych kursów, że będą zadowoleni z rezultatów naszych szkoleń.

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl