Instruktor nauki jazdy. Zdobądź zawód Instruktora nauki jazdy.

Kurs na Instruktora nauki jazdy – gdzie? jak wygląda kurs? czy to zawód?

Jeżeli twoją pasą jest motoryzacja, przepisy ruchu drogowego to twój konik, spełniasz wszystkie formalne wymagania i wydaje Ci się, że praca Instruktora Nauki Jazdy jest właśnie dla Ciebie?

W tym artykule Szkoła Jazdy D-H podpowie Ci jak zdobyć Zawód Instruktora nauki jazdy oraz jaką drogę musisz przejść aby go zdobyć!!

 1. Gdzie możesz odbyć kurs Instruktora Nauki Jazdy?

  Oczywiście u NAS ! W naszym Ośrodku Szkolenia D-H w Opolu – szkolimy przyszłych Instruktorów już od ponad 10 lat.

   

 2. Co musisz spełnić aby przystąpić do szkolenia?

  Wszelkie szczegóły i wymagania dla Uczestnika dotyczące przystąpienia do kursu na instruktora nauki opisaliśmy na samym końcu artykułu – przewiń w dół i dowiedz się więcej – lub wejdź w zakładkę naszej strony:
  https://prawko.opole.pl/szkolenie-instruktorow/zostan-instruktorem/

 3. Jak wygląda szkolenie na Instruktora?

  Podstawowy kurs Instruktora Nauki Jazdy kat. B składa się ze 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 85 godzin praktycznych. W zakresie tych godzin wchodzi także 7 godzin zajęcia organizowanych w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy tzw. ODTJ z Techniki i taktyki jazdy dla Instruktorów każdej kategorii prawa jazdy. Całośc szkolenie trwa około 3 m-c.

 4. Jak przebiega egzamin na instruktora nauki jazdy?

  Egzamin na Instruktora nauki jazdy składa się z trzech części:

  1. Część to egzamin pisemny testowy składający się z 20 pytań wielokrotnego wyboru dla kat. A i B oraz 14 pytań dla kat. B+E,C,C+E,D, T
  2. Cześć to pokaz zajęć teoretycznych praktycznej i teoretycznej.
  3. Cześć to prawidłowe przeprowadzenie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych po dwa na placu manewrowym i w ruchu drogowym
 5. Gdzie odbywa się Egzamin Państwowy?

  Egzamin Państwowy odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Urząd Wojewódzki w Opolu, obecnie egzaminy przeprowadzane są więc w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu.

   

 6. Jakie uprawnienia nabywam po zakończeniu szkolenia na Instruktora nauki jazdy?

  Po odbyciu kursu i zaliczeniu Egzaminu Państwowego – odpowiedni Starosta wydaje Nam dokument potwierdzający zdobycie ZAWODU Instruktora Nauki Jazdy.
  Pamiętajmy więc, że odbywając 3 m-c kurs dla kandydatów na Instruktora Nauki Jazdy zdobywamy już nowy ZAWÓD – o kodzie 516502 !!

Kurs na Instruktora nauki jazdy – gdzie? jak wygląda kurs? czy to zawód?, prawo jazdy opole

Instruktorem może zostać Osoba która:

   1. Posiada prawo jazdy:

    1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
    2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
    3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
   2. Posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora.

   3. Posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

   4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

    1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
    2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
    3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
    4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
    5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
    6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
   5. Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu

   6. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę

   7. Jest wpisana do ewidencji instruktorów.

 

Uwaga !!!

Zgodnie z nowym zapisem Dziennika Ustaw art. 33 do § 1 dopisano – „pkt. 1a.” –

[Wymagania wobec Instruktorów Jazdy] – Mocodawca daje możliwość szybszego przystąpienia do szkolenia uzupełniającego dla Instruktorów nauki jazdy kat. C, C+E, D – dla osób z doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowcy pojazdu !!!

 

 

Wymóg szybszej realizacji , o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, uznaje się za spełniony, jeżeli:

 1. Kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii C i C+E;
 2. Kandydat na instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii D lub D+E posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu międzynarodowego transportu drogowego osób albo transportu osób w komunikacji miejskiej na stanowisku kierowcy pojazdu, dla którego jest wymagane posiadanie prawa jazdy kategorii D i D+E.

Pamiętaj także, że pkt. 1 art. 33 § 1– został uchylony – Nie musisz posiadać wykształcenia min. średniego !!!