Gwarancja 100% satysfakcji

Gwarancja jakości

Program gwarancji wykonywania usług na najwyższym poziomie

Dbamy, aby każdy Klient był zadowolony, dlatego stworzyliśmy program gwarancji wykonania usług na najwyższym poziomie.

Przedstawiamy kilka zasad udziału naszych Klientów w programie:

  1. W przypadku braku pełnej satysfakcji z poziomu realizacji usługi szkoleniowej Uczestnik ma prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia i żądania wykonania gwarancji w formie uzupełniającego kursu lub konsultacji a nawet zwrotu pieniędzy.
  2. Informacja z uwagami dotyczącymi niezadowalającego wykonania usługi powinna zostać zgłoszona w formie pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu niezadowolenia, najpóźniej w dniu egzaminu wewnętrznego. Informacja powinna zawierać konkretne zastrzeżenia co do realizacji usługi poparte dowodami i opinią uczestnika/uczestników szkolenia oraz szczegółowy opis sytuacji, która doprowadziła do negatywnej oceny usługi.
  3. Pracownik D-H, po weryfikacji przekazanych informacji (weryfikacja danych Uczestnika, ankiety, opinii prowadzącego i innych uczestników szkoleń) zobowiązuję się do rozpatrzenia wniosku i po wystawieniu opinii do zrealizowania gwarancji poprzez uzupełnienie szkolenia dla Uczestnika lub zapewni bezpłatny udział w dodatkowych konsultacjach z danego tematu, a nawet zwróci wpłaconą kwotę.
  4. Uzupełniające szkolenie lub konsultacje zostaną wykonane w terminie zgodnym z harmonogramem zajęć lub w oddzielnym wspólnie ustalonym terminie. Do Państwa dyspozycji zostanie wyznaczony koordynator kursu, do którego należy zgłaszać wszelkiego rodzaju zażalenia, uwagi lub sugestie już w czasie trwania szkolenia.

KOORDYNATOR ds. SZKOLEŃ

Obecnie w siedzibie Szkoły Nauki Jazdy D-H za koordynację szkoleń odpowiedzialne są 2 osoby. Każda z nich posiada odpowiednie kwalifikacje i może w każdej chwili być wyznaczona do koordynowania szkoleń dla klientów Naszej firmy. Koordynator wyznacza instruktorów do prowadzenia szkoleń układa harmonogramy kursów – ustala terminy kursów. Przygotowuje statystyki i protokoły z przeprowadzonych szkoleń. Czuwa nad odpowiednim przygotowaniem i realizacją szkoleń. Jest osobą kontaktową i dbającą o realizację szkoleń na odpowiednio wysokim poziomie. Analizuje ankiety wypełniane przez słuchaczy po szkoleniach. Każdy z uczestników kursów może zwrócić się do koordynatora podczas szkolenia z sugestiami lub uwagami dotyczącymi organizacji szkolenia, programu kursu lub innymi sprawami wymagającymi interwencji. Adres do korespondencji mailowej: d-h@prawojazdy.com.pl tel: 509 445 609 Gwarantujemy uczestnikom naszych kursów, że będą zadowoleni z rezultatów naszych szkoleń.