Bezpłatne szkolenia zawodowe
na terenie województwa Śląskiego

Projekt darmowych szkoleń zawodowych już się zakończył.

Od 16.10.2023 rusza dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny na kurs kat. B+E, C, C+E, D.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę co może stanowić aż 85% kwoty danej usługi.

Zobacz więcej szczegółów dotyczących Dofinansowanie na kurs kat. B+E, C, C+E, D

Bezpłatne szkolenia zawodowe na terenie województwa Śląskiego, prawo jazdy opole

Bezpłatne Szkolenia Zawodowe

Zmień pracę – Rozpocznij nowe życie! – Zostań Kierowcą Zawodowym!

Zrób darmowy kurs prawa jazdy kat. C, C+E oraz Kwalifikację przyspieszoną na przewóz rzeczy + ADR.

Wybierz jedno z trzech szkoleń do wyboru

 

Nasze dofinansowanie obejmuje :

  • badania lekarskie,
  • koszty szkolenia,
  • egzamin państwowy

 

Biuro projektu znajdziecie w Dąbrowie Górniczej ul. Poniatowskiego 17.

 

Rekrutacja pod numerem tel. 536 087 852 oraz mail : projekt.kierowcy@wp.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

Opole, dnia 07.04.2017

Wyniki Zapytania ofertowego 1/D-H HARYNEK/2017

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego Zapytania ofertowego 1/D-H HARYNEK/2017 zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskich oraz psychologicznych dla uczestników projektu pt. „Kierowcy pilnie poszukiwani!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych, realizację usługi w zakresie:

 

  • badanie lekarskie dla uczestników kursu KURS PRAWO JAZDY KAT. C – 100 osób – podzielono pomiędzy Prywatna Praktyka Lekarska lek. Med. Grzegorz Krzyżak oraz Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grajpel Marek
  • badanie lekarskie dla uczestników kursu KURS PRAWO JAZDY KAT. C+E – 100 osób – podzielono pomiędzy Prywatna Praktyka Lekarska lek. Med. Grzegorz Krzyżak oraz Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grajpel Marek
  • badanie lekarskie dla uczestników kursu KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ DLA KAT. C – 100 osób – Prywatna Praktyka Lekarska lek. Med. Grzegorz Krzyżak
  • badanie psychologiczne dla uczestników kursu KURS PRAWO JAZDY KAT. C – 100 osób – Mgr Ewelina Matuszczak – Psycholog
  • badanie psychologiczne dla uczestników kursu KURS PRAWO JAZDY KAT. C+E – 100 osób – Mgr Ewelina Matuszczak – Psycholog
  • badanie psychologiczne dla uczestników kursu KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ DLA KAT. C – 100 osób – Mgr Ewelina Matuszczak – Psycholog

 

 

 

Opole, dnia 20.03.2017

Informujemy, o przeprowadzeniu zapytania ofertowego nr 1/D-H HARYNEK/2017 prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z poniższymi plikami:

Zapytanie ofertowe nr 1/D-H HARYNEK/2017 dot. przeprowadzenia badań lekarskich oraz psychologicznych w ramach projektu „Kierowcy pilnie poszukiwani!” – 20.03.2017

ZO nr 1 – Badania lekarskie oraz psychologiczne

ZO nr 1 -Badania lekarskie oraz psychologiczne-Załączniki