egzamin na placu manewrowym

Na czym polega egzamin na placu manewrowym?

Na czym polega egzamin na placu manewrowym?, prawo jazdy opolePozytywny wynik egzaminu teoretycznego uprawnia przyszłych kandydatów na kierowców do rozpoczęcia pierwszego etapu praktycznego. Odbywa się on na placu manewrowym, a zadaniem zdających jest wykonanie określonych zadań egzaminacyjnych. Na czym one polegają i na co warto uważać?

Weryfikacja stanu technicznego elementów pojazdu

Pierwsze zadanie wymaga od osoby egzaminowanej zaprezentowania, że potrafi określić stan techniczny elementów pojazdu mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Konieczne jest sprawdzenie dwóch losowych elementów pod kątem działania, m.in. sygnału dźwiękowego, świateł pozycyjnych, postojowych, mijania czy hamowania, a także poziomu oleju w silniku, płynu hamulcowego, chłodzącego itd. Na wykonanie tego zadania kandydat ma nie więcej, niż 5 minut. Musi wykazać, gdzie oraz przy użyciu których wskaźników lub przyrządów sprawdzany powinien być poziom konkretnych płynów w pojeździe. Dobór elementów zadania jest dla każdego zdającego losowy oraz dokonywany przy użyciu urządzenia komputerowego przez ośrodek egzaminowania.

Ruszanie z miejsca, jazda pasem ruchu do tyłu i do przodu

Egzamin na placu manwrowym wymaga od zdających wykazania się umiejętnościami oceny sytuacji wokół pojazdu oraz wykluczenia prawdopodobieństwa spowodowania niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kandydat musi zaprezentować zdolność do płynnego ruszenia, włącznie z opuszczeniem dźwigni hamulca awaryjnego, łagodnym puszczeniem sprzęgła oraz zwiększeniem obrotów silnika. Zdający powinien ponadto przedstawić umiejętność płynnej jazdy pasem ruchu do tyłu oraz do przodu, z uwzględnieniem techniki kierowania przez lusterka i tylną szybę pojazdu.

Manewrowanie pojazdem i ruszanie do przodu na wzniesieniu

Podczas egzaminu sprawdzana jest zdolność do nienajeżdżania kołem na wyznaczające krawędzie zewnętrzne stanowisk linie oraz niepotrącania tyczek lub pachołków. Należy także zaprezentować umiejętność zatrzymania pojazdu przed początkiem oraz końcem pasa ruchu, w wyznaczonym do tego polu. Sprawdzana jest ponadto zdolność ruszania do przodu z miejsca na wzniesieniu. Podczas wykonywania manewru osoba egzaminowana zaciąga hamulec awaryjny po zatrzymaniu na wzniesieniu, a następnie zwalniając go rusza do przodu. Silnik nie powinien wówczas zgasnąć, a pojazd może cofnąć się maksymalnie o 0,2m.

Najczęściej popełniane błędy

Statystycznie w Polsce do najczęściej popełnianych błędów podczas egzaminu na placu manewrowym należy brak umiejętności zwolnienia hamulca awaryjnego oraz odblokowywania kierownicy, a także sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku lub pasa ruchu. Zdający nierzadko mają braki w wiedzy o możliwości wykonania korekty przy parkowaniu skośnym, równoległym oraz prostopadłym przodem i tyłem. Błędnie rozpoznają pole widzenia w momencie przeprowadzania manewrów na placu, bądź też obserwują tylko pojedyncze lusterko. Egzamin często kończy się niepowodzeniem w wyniku zatrzymania pojazdu w nieodpowiedniej odległości od linii, jazdy bez prawidłowego używania pedału gazu (doprowadzającej do częstego gaśnięcia silnika) czy złego ustawienia początkowego pojazdu.

Egzamin na placu manewrowym – podsumowanie

Egzamin na placu manewrowym bywa uważany przez zdających za jeden z trudniejszych. Etap ten jest stosunkowo przewidywalny, dzięki czemu po kilkudziesięciu godzinach kursu można z powodzeniem wzorowo go zdać. Wystarczy jedynie dobre przygotowanie oraz znajomość wymaganych manewrów.