UE a dotacja na kursy prawa jazdy

UE a dotacja na kursy prawa jazdy, prawo jazdy opole

Sukcesywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wymaga niejednokrotnie sporych nakładów finansowych. Dodatkowe kursy, umożliwiające zdobycie nowych umiejętności, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności na rynku pracy. Sposobem na uniknięcie konieczności pokrywania kosztów doskonalenia swoich kwalifikacji są m.in. szkolenia dla pracowników, a także liczne programy oferujące wsparcie finansowe z UE.

Bezpłatne szkolenia

Ciekawą propozycją dla kierowców są kursy dotowane z budżetu unijnego. Instytucje takie jak Centrum Szkolenia kierowców D-H, realizują projekty w oparciu o wytyczne UE, przyjmując wnioski i rekrutując do udziału w kursach prawa jazdy kategorii C, C + E, kwalifikacji wstępnej i ADR. Tego typu projekty, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odpowiadają na aktualne tendencje na rynku związane z prężnym rozwojem branży transportowej i dużym zapotrzebowaniem na pracowników z uprawnieniami zawodowymi. W ramach kursów przeprowadza się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Organizacja i warunki

Szczegółowe warunki udziału w kursie dla kierowców (dotowanych przez Unię) ustalają poszczególne instytucje realizujące projekty dofinansowywane z budżetu unijnego. Organizatorzy kursów na ogół kierują swoją ofertę do mieszkańców określonych województw, posiadaczy danej kategorii prawa jazdy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo wręcz przeciwnie – zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Dotacja z Unii

Osoby planujące udział w kursie prawa jazdy, mieszkające w województwie opolskim, lub bliskim jego sąsiedztwie, a nie posiadające środków na pokrycie jego kosztów, mogą skorzystać z oferty bezpłatnych szkoleń zawodowych kat. C, CE, kwalifikacji przyspieszonej + ADR korzystając ze wsparcia budżetu unijnego.

Darmowe kursy współfinansowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Kapitał Ludzki. Do udziału w projektach najczęściej kwalifikowane są osoby do 24. roku życia albo długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Poza darmowymi zajęciami, uczestnicy mogą liczyć także na zwrot kosztów dojazdu lub stypendium wypłacane na okres trwania szkolenia.