NOWA DOTACJA:

Bezpłatne szkolenia zawodowe kategorii C,C+E,
Kwalifikacja zawodowa na przewóz rzeczy,
Szkolenie ADR

 

SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI, JAKIE DAJĄ BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE

 

Jeżeli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji, weź udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w naszym Centrum Szkolenia Kierowców D-H.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ:

 

Uczestnikiem/czką Projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

a) ma ukończony 30 rok życia,
b) uczy się i/lub zamieszkuje na obszarze województwa opolskiego (zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego),
c) jest osobą niepracującą, tj. bezrobotną, poszukującą pracy lub bierną zawodowo, znajdującą się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełnia co najmniej 1 z poniższych kryteriów:
– jest osobą powyżej 50 roku życia,
– jest kobietą,
– jest osobą długotrwale bezrobotną (tj. bezrobotną nieprzerwanie przez min. 12 m-cy),
– jest osobą o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max. ponadgimnazjalne)
– jest osobą niepełnosprawną,
– jest osobą posiadającą min. 1 dziecko do 6 roku życia lub min. 1 dziecko do 18 roku życia z niepełnosprawnościami,
– migranci powrotni i reimigranci.
d) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych (psychologicznych oraz fizycznych) do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e) posiada prawo jazdy kat. B,
f) z własnej inicjatywy zgłasza potrzebę uczestniczenia w projekcie,
g) deklaruje mobilność w przypadku otrzymania pracy poza miejscem zamieszkania,
h) ma utrudniony dostęp do rynku pracy,
i) upatrujące w zawodzie kierowcy TIRa szansy na realizację zawodową,
j) jest osobą dla której brak środków finansowych stanowi barierę utrudniającą udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Ilość miejsc: 45 osób

 

Więcej informacji na stroniE: http://www.eurocapitaldotacje.pl/tir/
Telefon kontaktowy: 887 888 779

Bezpłatne szkolenia zawodowe kategorii C,C+E , Kwalifikacja zawodowa na przewóz rzeczy, szkolenie ADR, prawo jazdy opole