1) Kurs prawa jazdy kat C

  • 20 godz. zajęć teoretycznych. omawianych i wyświetlanych za pomocą sprzętu multimedialnego w tym ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz analizowanie zadań i kryteriów obowiązujących na egzaminie państwowym;
  • 30 godz. zajęć praktycznych : technika jazdy oraz manewry i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie samochodem ciężarowym

2) Kurs prawa jazdy kat C+E

Kursy składają się z:

  • 25 godz. zajęć praktycznych : technika jazdy oraz manewry i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie samochodem ciężarowym z przyczepą.

NOWOŚĆ – od 04.03.2016 kategorię C i C+E można robić łącznie!

Przy realizacji szkolenia w pakiecie równolegle – kategoria C i kategoria CE czas realizacji szkolenie skraca się z 55 godzin na 45 godzin.

Co przyśpiesza jego realizację! 

3) Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie obejmuje: 130 godzin teorii i 10 godzin praktyki.

Cena pakietu (łącznie trzy kursy) wynosi tylko 6500 zł (zaoszczędź 850 zł !!).

Prawo jazdy kat. C już od 18-stego roku życia !
Możesz skrócić okres oczekiwania w celu przystąpienia do kurs kat. C ( wymagany wiek 21 lat ) aż o 3 lata !!!
Przystępując do KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PEŁNEJ  w wieku 18 lat posiadając kat. B masz możliwości automatycznie przystąpić do kurs prawa jazdy kat. C !!!!!
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określona w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat!!
Wszystkie szczegóły pod numerem tel. 509 950 039
Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl