Kurs prawa jazdy kat. C,CE

Poza kursami na prawo jazdy kategorii C, uprawniającymi do prowadzenia pojazdów tzw. “ciężarowych” tj. o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, Centrum Szkolenia Kierowców D-H oferuje dodatkowe kursy prawa jazdy kategorii C+E.

Możliwość rozpoczęcia kursu kat. C+E uzyskuje się zaraz po zdaniu egzaminu państwowego, bez konieczności odbioru prawa jazdy kat. C. Szkolenie na kat. C+E jest kontynuowane na pojeździe marki MAN TGL 12.240 z przyczepą typu TANDEM lub MAN TGL 12.250 z 2017 r.. Kategoria C+E uprawnia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t z przyczepą lub naczepą.

Kurs kat. C+E składa się z:

25 godzin zajęć praktycznych: technika jazdy oraz manewry i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie samochodem ciężarowym z przyczepą.

Zajęcia praktyczne z kat. C i kat. C+E rozpoczynają się na placu manewrowego przy ul.Wschodniej 19 w Opolu. Do dyspozycji mamy również parking firmy Kano na ul. Głogowskiej. Dogodny dojazd oraz możliwość pozostawienia swojego samochodu. Egzamin państwowy obejmuje wyłącznie część praktyczną.

NOWOŚĆ – od 04.03.2016 kat. C i C+E można robić łącznie ! – do egzaminu przystąpić możemy w tym samym terminie, bez względu na to czy zaliczymy, czy też nie egzamin z kat. C, egzamin z kat. C+E jest zaliczany. Dokument prawa jazdy wydaje się po zdaniu obydwóch kategorii.

Kursy składają się z następujących części:

Szkolenie kat. C:

  1. Teoria – 20 godz. lekcyjnych
  2. Praktyka – 20 godz. Zegarowych

Szkolenie kat. C+E

  1. Teoria – 0 godz. lekcyjnych
  2. Praktyka – 25 godz. zegarowych
Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl