Szanowni Państwo,

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 60 i art. 12 i 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informujemy, że w zakresie wynikającym z wzajemnej współpracy Administratorem Państwa Danych osobowych, będzie: D-H Dawid Harynek,ul. 1 Maja 9/6, 45-068 Opole, NIP: 7542757795

Dane osobowe Szanownego Państwa będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na D-H Dawid Harynek, na czas zgody z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych osobowych, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.

Szanowni Państwo mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Szanownych Państwa narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dane osobowe Sz. Państwa są przetwarzane przez D-H, Dawid Harynek:

  1. w celu podjęcia działań przed przyjęciem zlecenia oraz w celu realizacji usługi edukacyjnej,
  2. w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  4. na podstawie zgody wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Sz. Państwa zgody.

Polityka ochrony danych osobowych uczestników szkoleń organizowanych przez D-H Dawid Harynek

Dane mają zastosowanie do wszystkich zleceń skierowanych do D-H Dawid Harynek i są przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
Odbiorcą danych będzie: D-H, Dawid Harynek ul. 1 Maja 9/86 45-068 Opole.
Podanie danych osobowych przez Sz. Państwa jest dobrowolne, jednakże w celu przyjęcia i realizacji zlecenia niezbędne.
Dane Sz. Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym celu również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnych, zaproponowaniu Sz. Państwu usług najlepiej dopasowanych. Decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

W związku z tą wiadomością nie musisz podejmować żadnego konkretnego działania Twoje dane są u nas chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działamy w tym zakresie z należytą starannością już od ponad 10 lat.

Dziękujemy, że jesteś z nami i zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach.

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl