W przypadku kat. AM, A1, A2, B, B+E komplet dokumentów do Wydziału Komunikacji bądź Starostwa ( składanie tych dokumentów uzależnione jest od zameldowania kursanta)składa się z :

  • Zgody rodziców w 2 egzemplarzach ( 1 do Starostowa bądź do Wydziału Komunikacji, 1 do Ośrodka Szkolenia Kierowców – wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej)- w przypadku osób niepełnoletnich,
  • Badania lekarskie ( informacje na ten temat znajdują się w zakładce Badania lekarskie kierowców)
  • 1 zdjęcie kolorowe (na wprost – jak dowodowe)
  • Dokument tożsamości ( dowód osobisty bądź paszport – w przypadku paszportu dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu)
  • W przypadku kat. BE dodatkowo ksero prawa jazdy w 2 egzemplarzach ( 1 do Starostwa bądź Wydziału Komunikacji, 1 do Ośrodka Szkolenia Kierowców)

W przypadku kategorii C,CE,D komplet dokumentów to :

  • Badania lekarskie ( informacje na ten temat znajdują się w zakładce  Badania lekarskie kierowców)
  • Badania z Poradni Psychologicznej ( informacje znajdują się w zakładce Badania lekarskie kierowców)
  • 1 zdjęcie kolorowe (na wprost – jak dowodowe)
  • Ksero prawa jazdy w 2 egzemplarzach ( 1 do Starostwa bądź Wydziału Komunikacji, 1 do Ośrodka Szkolenia Kierowców )

*W przypadku posiadania jakiejkolwiek kategorii kursant, który chce zapisać się na kat. A musi przedłożyć ksero prawa jazdy ( 1 do Starostwa bądź do Wydziału Komunikacji, 1 do Ośrodka Szkolenia Kierowców)

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl