Szkolenie okresowe to szkolenie dla kierowców prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmujących 35 godzin szkolenia teoretycznego realizowanych odpowiednio dla kategorii prawa jazdy. Każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy rzeczy lub osób musi poddać się szkoleniu okresowemu co 5 LAT, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy. CENA – 400 zł

1. Podstawa prawna szkoleń okresowych

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią: a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

2. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

  • posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego – przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 1996 r. do 31 grudnia 2000 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.;

2) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r.,

b) kategorii D1 lub D w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2008 r.;

3) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od 1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r., NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PODANE WYŻEJ DATY TO OSTATECZNE TERMINY UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY. TRZEBA ZATEM DUŻO WCZEŚNIEJ ZAPLANOWAĆ SWOJE UCZESTNICTWO W SZKOLENIU OKRESOWYM, MAJĄC NA UWADZE CZAS TRWANIA TAKIEGO SZKOLENIA I WSZYSTKICH FORMALNOŚCI Z NIM ZWIĄZANYCH ORAZ CZAS W JAKIM URZĄD WYDA NOWE PRAWO JAZDY.

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl