Świadectwa kwalifikacji

Zajęcia teoretyczne prowadzone w formie e – learningowej.

Kwalifikacja wstępna

To szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10 września 2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10 września 2009r. Szkolenie to jest obowiązkowe!

Szkolenie obejmuje:

260 godzin teorii i 20 godzin praktyki (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych) CENA – 4400 zł.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godz.)

Minister Infrastruktury 1 kwietnia 2010 r. podpisał rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 2 kwietnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw nr 53 pod poz. 314, a jego przepisy weszły w życie w dniu 3 kwietnia 2010 r.. Rozporządzenia to zostało przygotowane w związku z wejściem w życie w dniu 3 kwietnia 2010 r. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246). Przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która jest krótsza od kwalifikacji wstępnej o połowę (140 godzin) Mogą do niej przystąpić:

  • Osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, które ukończyły 21 lat
  • Osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D, D+E, które ukończyły 23 lata

CENA – 2700 zł / 2600 zł dla obecnych kursantów*

Kwalifikacja uzupełniająca

CENA – 1500 zł / 1300 zł – dla obecnych kursantów

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona po 23 roku życia

CENA – 1000 zł / 800 zł – dla obecnych kursantów

Zajęcia teoretyczne organizowane są przy ul. 1 Maja 9 w Opolu (piętro V) w Ośrodku Szkolenia wpisanym do rejestru wojewody pod nr 018/TD/O. Szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym w Opolu przy ul. Działkowej (zajezdnia MZK) oraz w Polskiej Nowej Wsi k/Opola (autodrom).

* Zapraszamy na szkolenia i egzamin Państwowy w języku Rosyjskim dla klientów/kursantów z UKRAINY !!! – przy większej grupie możliwość negocjacji ceny !!

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl