Umowa ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została opracowana i wydana przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego, przez Polskę Umowa ADR została ratyfikowana w 1975 r. Przepisy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim (zawsze z początkiem roku nieparzystego).

Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych pozwalają zatem aby wykonywane przewozy były bezpieczne przy zachowaniu i poszanowaniu norm w nich zawartych.

Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca. Musi on posiadać wiedzę ściśle ukierunkowaną na określone zasady przewozu towarów niebezpiecznych i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.

„Materiały niebezpieczne” to te materiały, których przewóz jest albo zabroniony, lub dopuszczony jedynie na warunkach określonych przepisami.  

Kursy kierowców w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dzielą się na kilka rodzajów kursów:  

Rodzaje kursu dokształcającego początkowego:

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 24 godzin lekcyjnych; KOSZT – 500 zł
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych; KOSZT – 450 zł
 3.  
  PROMOCJA : DWA SZKOLENIA W CENIE 850 zł  

 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  (przedmioty i materiały wybuchowe) – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 5. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych.
 6. Kurs na doradcę ADR – DGSA doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (44 godz.) PROMOCJA cena 2500 zł

   
Rodzaje kursu dokształcającego doskonalącego:

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

 
Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 512085066 – Marta Kowalczyk

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl