Zapisy pod nr telefonu – 509950039 lub 504024702

Istnieje możliwość zrealizowania takich warsztatów w twojej miejscowości!

Program warsztatów:

Zajęcia teoretyczne

1. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

a) Psychologia – 1 h.

b) Metodyka nauczania – 1 h.

c) Prawo o ruchu drogowym – 1 h.

d) Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 h.

e) Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 h.

f) Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 h.

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 h.

3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 h.

Zajęcia praktyczne

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 h.

2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktorów prowadzących warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców – 1 h.

3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 h.

Szkoła Nauki Jazdy D-H © 2014 | Wykonanie: Getso.pl